GASTRITT-SÅR OG MAGEBESKYTTENDE BRUK

Pasienter som lider av gastritt og sår begynner ofte å bruke en magebeskytter uten å konsultere en lege. Disse legemidlene, kalt gastrobeskyttende legemidler, virker ved å stoppe syresekresjonen i magen. I et ikke-surt miljø er fordøyelsen av matvarer, spesielt proteinholdige matvarer, svekket. Tatt i betraktning bivirkningene av medikamenter, forårsaker ukritisk bruk mer skade enn nytte.

Når vi ser på årsakene til sykdommer som gastritt og magesår, er de fleste av dem forårsaket av en bakterie som heter Helicobacter pylori. Denne bakterien lever i et surt miljø. Den forårsaker sykdom ved både å øke syresekresjonen og svekke magens syrebeskyttelsesmekanismer.

Denne bakterien kan diagnostiseres med mange metoder. En av disse metodene er endoskopi. Med endoskopi kan vi visuelt se skader forårsaket av bakterier og ta prøver for påvisning. Diagnose kan stilles på svært kort tid med den raske ureasetesten.

Det er mange behandlingsalternativer. Antibiotika og gastrobeskyttende legemidler brukes i kombinasjon. I tilfeller der det ikke er respons, tas neste trinn behandling. Som med enhver sykdom, har behandlinger rettet mot årsaken til sykdommen i stedet for klagen alltid vært tilfredsstillende.

Les: 0