Om tidlig ekteskap

GRUNNER TIL EKTESKAP I EN TIDLIG ALDER

Ekteskaps- og familieproblemer, som tidligere ble sett på som problemer i vårt land, men som ikke ble avslørt og diskutert eller t.o.m. ikke sett på som et problem, har blitt problemer som ikke kan ignoreres og ikke kan utsettes, ettersom de har økt de siste årene.Det har blitt et problem.

Ekteskap er en relasjonsform som sikrer gjensidig seksuell tilfredsstillelse , samhold, solidaritet, men viktigst av alt, fortsettelsen av generasjonen.

Ekteskapets betydning og hellighet er nesten den samme i alle samfunn.< br />
Ekteskapsalderen varierer ikke bare mellom land, men også i ulike regioner i samme land. I dag, mens ekteskapsalderen i Amerika er 25 år og over, ser man i Tyrkia ekteskap under 20 år. Andelen tidlige ekteskap i Tyrkia er ganske høy. Tidlig ekteskap: Det betyr lovlig eller uoffisielt ekteskap mellom to personer, hvorav minst én er under 18 år. Et av de viktigste sosiale problemene i Tyrkia er barneekteskap. Årsakene til og hyppigheten av tidlige ekteskap varierer fra region til region, samfunn til samfunn og situasjon til situasjon. Men det er visse faktorer som danner grunnlaget for disse ekteskapene.

Dette er: