Teknologi og forsinket språk - tale

Teknologiske enheter som fjernsyn, telefoner og nettbrett, som har blitt utbredt de siste årene, har en positiv innvirkning på barns utvikling når de brukes effektivt.

Men slike enheter, spesielt i førskoleperioden, ha en positiv innvirkning på barns utvikling 0-5 år) langvarig bruk påvirker barnets kognitive og språklige utvikling negativt.

Siden slike teknologiske enheter er utviklet for å brukes av alle, er ikke barns bruk av disse enhetene en indikator på intelligens. Tvert imot vil lydene som produseres ensidig av disse enhetene bli til bakgrunnsstøy hos barn etter en viss tid, noe som vil fylle barnas tomme bevissthet.

Fordi barn bruker kun det mottakelige språket i enheter som forhindre kommunikasjon, for eksempel TV, deres uttrykksfulle språk utvikler seg ikke. Dette forårsaker forsinket språk og tale. Siden deres tomme bevissthet er fylt med mye unødvendig informasjon, oppstår andre problemer som å få øyekontakt, være oppmerksom, oppfatte det som blir sagt og vanskeligheter med å kommunisere.

Slike enheter forekommer også hos barn Det øker symptomene på autisme, spesielt auditiv prosesseringsforstyrrelse (CAPD). Denne lidelsen påvirker integrering, auditiv koding og prosodi av tale hos barn. For at barn skal fullføre sin normale utvikling, bør de holdes unna teknologi så mye som mulig i de første leveårene, og de bør læres hvordan de kan bruke teknologi nyttig, effektivt og effektivt i denne perioden.

Les: 0