tvangstanker

tvangstanker

Obsessiv-kompulsiv lidelse (tvangslidelse): Vår skyggeside ligner den dyriske siden som Freud kaller id eller id. OCD, som betyr tvangslidelse, innebærer ekstrem frykt for ens skygge. Det er en slags psykologisk immunsystemsvikt. Det oppstår ved at vårt superego, som er det guddommelige aspektet, ikke er i stand til å akseptere skyggen. Minst smuss finnes i tvangstanker, men sjelen er veldig hvit i fargen og viser mer smuss.

Obsessiv personlighetsforstyrrelse: Det er et forsøk på å kompensere for de som føler seg veldig ufullstendige og derfor føler seg veldig usikre på verden. Dens forskjell fra avhengig personlighet er frykten for usikkerhet snarere enn ensomhet og forskjellen i forsvar mot den. Det er ønsket om å forvandle skjærsildens ufullstendighet og usikkerhet til himmelens fylde. Det er en søken etter å etablere en engleaktig eller barnlig verden etter å ha vært ute av stand til å integreres med skyggen. Fordi samvittigheten føles for dårlig over kalibreringssvikten, er initiativet enten svært vanskelig eller unødvendig overbrukt for å kompensere. Denne situasjonen forårsaker stort energitap. Selv om tendensen til forbudt frukt eller humor generelt er lav, er den rikelig i noen grupper som kompensasjon.

Les: 0