Musikk og psykologi

Nivået av frykt som føles av en person som går på en tom og mørk gate kan redusere eller øke på grunn av påvirkningen fra musikken han hører. Det er også kjent at musikken som brukes i skrekkfilmer lykkes med å øke spenningen.

Hvilke deler av hjernen påvirker musikken og hva er dens forhold til hormoner?
 

Musikk, den stimulerer sentralnervesystemet og de delene av hjernen som er relatert til tenking, tale, kroppskontroll og læring og støtter utviklingen på dette feltet. For eksempel er det kjent at musikk har en avslappende effekt på hjernen og lindrer hormonelle uregelmessigheter hos personer som lider av depresjon. Det har også makt til å forårsake en økning eller reduksjon i stresshormoner, avhengig av stil og type musikk. I tillegg har musikk et terapeutisk trekk ved psykiske og psykiske lidelser.

Kan du gi eksempler på forskning på forholdet mellom musikk og psykologi?

Enhver forskning gjort på dette emnet?I eksperimentet ble personer i to separate grupper vist å se haier i et akvarium. Disse to gruppene følte nesten den samme følelsen når de så haiene uten musikk. Senere ble den ene gruppen vist det samme akvariet med spenningsfylt musikk, og den andre gruppen ble vist å se det med munter musikk. Følelsene til de to gruppene har endret seg under påvirkning av musikk. Mens gruppen som hørte på spenningsfylt musikk ble anspent av frykt, så gruppen som hørte på munter musikk haien med glede, akkurat som å se på en hval. I en annen studie ble noen pasienter som gjennomgikk kirurgi lyttet til klassisk musikk og deres respons på smerte ble observert. Det er fastslått at pasienter som lytter til klassisk musikk trenger mindre smertestillende før og etter operasjonen, og forskningen har konkludert med at musikk har en lindrende eller reduserende effekt på smerte.

Hva er effekten av spiller et musikkinstrument på menneskelig psykologi og hjerne?

strong>

Når en melodi høres, blir mange områder i hjernen aktive. Når et musikkinstrument spilles, blir dette aktivitetsmønsteret tydeligere. Folk som er interessert i musikk har høye auditive evner. Områdene i hjernen som er ansvarlige for kontroll og bevegelse av muskler og hørsels- og synsavdelingen er i harmoni. Dette er betingelsene som kreves for å spille et musikkinstrument.

Forskning viser at hjernen til musikere er annerledes enn de som ikke er interessert i musikk. Forskning ved bruk av hjerneavbildningsmetoder avslørte at volumet av gråstoff i hjernen til personer som fikk musikkundervisning var større enn hos personer som ikke var interessert i musikk. (Grå substans er et vev i hjernen assosiert med funksjoner som muskelkontroll, kognitive aktiviteter, visuell og auditiv persepsjon, hukommelse, tankedannelse og selvkontroll). I tillegg tror forskere at det å være interessert i musikk fra en tidlig alder forbedrer muskel- og bevegelsesevner, gir visuell-romlig koordinering, hjelper fokus, reduserer depresjon og angst og gir muligheten til å kontrollere følelser.

Musikk har en innvirkning på mennesker. Hva er dens virkninger?

  • Musikk reduserer stress og slapper av.
  • Det forårsaker reduksjon i sinnenivå.
  • Det hjelper å uttrykke følelser mer nøyaktig. .
  • Når du lytter til musikk, har det en stimulerende og aktiverende effekt ettersom mengden blod og oksygen som går til hjernen øker.
  • Visse typer musikk øker utskillelsen av det fredelige endorfinhormonet og roen.
  • Musikk påvirker direkte hjertefrekvens og metabolisme. Effekten av fartsfylt og tung musikk i trening har gitt ulike resultater.
  • Musikk inspirerer, aktiverer følelser og øker kreativiteten.
  • Hjernens høyre og venstre hjernehalvdel, som er det grunnleggende elementet i effektiv læring, arbeid i balanse. Det gir.
  • Reduserer muskelspenninger, forbedrer kroppsbevegelser og koordinasjon.
  • Det forbedrer hjernens evne til å oppfatte den fysiske verden, visualisere det og skille forskjeller mellom objekter.

Les: 0