SEKSUALITET

Det er et bredt emne som inkluderer ulike underoverskrifter. Rådfør deg med legen din for mer detaljert informasjon du finner nødvendig.

1. Orgasme

Det er en hendelse knyttet til at hjernen og kroppen virker sammen. Det oppleves forskjellig hos menn og kvinner. Mens en kvinne har flere orgasmer på rad, må det gå minst en halv time mellom to orgasmer for en mann. Orgasme; Det kan starte med seksuell stimulering i hjernen (inkludert syn, hørsel, berøring, lukt og fantasi). Når hjerne- og kroppssignaler ikke virker sammen, oppstår ikke orgasme. Kvinner kan oppleve orgasme gjennom tenkning. Orgasme hos kvinner;
 

. I tillegg orgasmeforstyrrelser;