LÆREFORSTYRRELSER

Når barnets alder, intelligens, utdanning og miljøfaktorer tas i betraktning, kalles det læringsforstyrrelse når barnets lese-, skrive- og matematikkferdigheter er under forventningene. Læreforstyrrelse: Det kan også kalles lærevansker eller dysleksi. I ulike studier er prevalensen i samfunnet rundt 10 %. Studier viser at læringsforstyrrelser er forårsaket av genetiske årsaker. Forekomsten hos gutter er 3-4 ganger høyere enn hos jenter. Barn med lærevansker har det vanskelig i skolehverdagen. Vanligvis slutter skolehverdagen deres tidlig. Tidligere ble barn med lærevansker tatt fra skolen tidlig og henvist til næringslivet av familiene sine fordi de ikke kunne lese.

Det er 3 undertyper. Disse er;

Den vanligste av disse 3 undertypene er leseforstyrrelse. Attention Deficit Hyperactivity Disorder sees sammen med læringsforstyrrelser med en hastighet på 60 %. Tidlig diagnose er svært viktig.

Når det er for sent;

Risikoen øker kraftig.

SYMPTOMER

Skoleperiode

DIAGNOSE

Det diagnostiseres ved detaljert klinisk undersøkelse. Intelligensetester er nødvendig når det er nødvendig.

BEHANDLING

Behandling av læringsforstyrrelser bør utføres med en mangefasettert tilnærming som kombinerer psykososial og medisinsk behandling.

Les: 0