Hva er midje- og nakkeprotesekirurgi?

Også kalt "bevegelsesbevarende kirurgi" blant leger, enhetene plassert på ryggraden tillater litt bevegelse; Det er en moderne type kirurgi som ikke hindrer det aktive livet til unge
mennesker og forhindrer at ytterligere problemer
oppstår i senere aldre. Disse enhetene kan noen ganger være i form av høyteknologiske proteser som erstatter skive
leddet, noen ganger i form av bevegelige skruer med bevegelige
hoder, eller fleksible stenger som tillater litt bevegelse.

Disse enhetene kan være i form av
Enhetene er mye mer egnet for den naturlige strukturen til mennesket og tillater normale bevegelser mellom ryggvirvlene. Med andre ord gir det "stabilisering uten fusjon", som det kalles, og dets langsiktige resultater er bedre.

Dessuten er de ikke irreversible operasjoner. Så, etter disse
operasjonene, hvis ønsket vellykket resultat ikke oppnås; «fusjon»-operasjoner som fryser ryggradsbevegelser, populært kjent som platinakirurgi, kan utføres som en siste utvei. Disse bevegelsesbevarende
operasjonene kan bare utføres i avanserte sentre av erfarne ryggradskirurger.

Les: 0